Game Paks 4 GAMES IN 1

contained games

Choujikuu Yousai - Macross

Duck Hunt

Hogan's Alley

Wild Gunman